heves 21

Pan Yayıncılık, 21. sayı,  Nisan 2009, 108 sayfa

Osman Konuk, Beyaz Savunma

osman konuk

Beyaz Savunma, Osman Konuk'un üçüncü şiir kitabı. Konuk, sade ve gerçekçi bir şiir yazıyor. Kendi deyimiyle, hayalgücüyle değil gerçekgücüyle. Konuk, gerçeğin kutsal şalını kaldırarak, doğru bellediklerimizin kurnazca düzenlenmiş "razı etme mekanizmalarının" eseri olduğunu gösteriyor. Beyaz Savunma hiçbir şeyden emin, temiz ve rahat olamayan bir karakterin, "okura değil muhataba" şiiri. Modernin kalbine saldıran, saldırdığının esasen kendisinden başkası olmadığının farkında olan bu kişinin ilk ve son sözü aynı: "anlaşırsak ben yokum".


Beyaz Savunma, Pan Yayıncılık, Ocak 2009, 56 sayfa.

Ergin Yıldızoğlu, Çürüme ve Çözülme

ergin yıldızoğlu

Çürüme ve Çözülme Ergin Yıldızoğlu’nun üçüncü şiir kitabı. Şiiri “salt estetik, duygusal değil aynı zamanda, hatta daha çok teorik (felsefi) ve teknik (yeni biçim arayışlarına ilişkin) bir uğraşı...” olarak kabul eden Yıldızoğlu, ilk iki kitabında olduğu gibi bu kitabında da “somut gerçeklik”i şiirinin ana malzemesi olarak kullanıyor. İnternet dünyasından, magazin haberlerine, ekonomik sorunlardan dünyayı kasıp kavuran savaşa, siyasilerin demeçlerine varana dek her türden deneyimi şiire dahil ederek okuru farklı bir şiirsel söylemle karşı karşıya bırakıyor. Modern hayatın neredeyse sıradanlaştırdığı gelişmeler Yıldızoğlu’nun şiirinde dünyanın sonuna gelindiğine dair işaretlere dönüşüyor. Çürüme ve Çözülme, insanın ve dünyanın sonuna gelinmemesi için “sahte bütünlük”ü kesintiye uğratan, hazır toplumcu duyarlılığa yaslanmadan yazılmış bir kitap.

Çürüme ve Çözülme, Pan Yayıncılık, Ocak 2009, 56 sayfa.

heves 20

heves 19

Posted by Picasa

Utku Özmakas, Şiirimizde Milenyum Kuşağı

Photobucket

Şiirimizde Milenyum Kuşağı şiir eleştirimizde pek rastlanmayan türden bir çalışma. Utku Özmakas genç yaşına rağmen henüz ilk kitabında, hemen herkesin şiiri ve şairliği hakkında uzlaştığı isimler yerine büyük bir çoğunluğu 2000’li yıllarda şiir yayımlamaya başlayan genç şairleri merkeze alarak riskli bir alanı tarıyor. Hazır bilgi derleme kolaycılığına kaçmadan, özgün ve cesur tespitlerle çıkıyor okurun karşısına. “Şiirimizde Milenyum Kuşağı” günümüz şiirinin Türk şiirindeki yeri hakkında fikir edinmek isteyen herkesin yararlanabileceği temel bir kaynak…

Şiirimizde Milenyum Kuşağı/ Pan Yayıncılık, Temmuz 2008, 148 sayfa

Gelenekle Deney/ Experiment mit tradition, Erhan Altan/Thomas Eder

Photobucket

Avusturya ve Türk şiirinden dörder genç şair 2008 yılının Mart ve Haziran aylarında İstanbul’da ve Viyana’da biraraya gelerek eserleri üzerine tartıştılar. Şairlerin gelenekle deney konusu üzerine hazırladıkları metinler ve çevrilmiş şiirleri bu buluşmaya temel oluşturdu. Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayımlanan bu kitap, genç Avusturya ve Türk deneysel şiirlerinin günümüzdeki durumu, spesifik ilişkileri ve özel perspektiflerine ışık tutmayı amaçlıyor.

Erhan Altan ile Thomas Eder’in hazırladığı kitapta yer alan şairler: Ann Cotten, İdil Kızoğlu, Petra Nachbaur, Mehmet Öztek, Lisa Spalt, Ömer Şişman, Anja Utler, Murat Üstübal.

Gelenekle Deney, Pan Yayıncılık, İstanbul: Haziran 2008, 216 sayfa.

Ben Google Değilim, Mehmet Öztek

Photobucket

"Kendime kendim dedim var bir sebebim"

İlk kitabı Sentetik Rüyalar 2004'te yayımlanan Mehmet Öztek, ikinci kitabı Ben Google Değilim ile bir kez daha okur karşısında.

Öztek, ilk kitabında ipuçlarını verdiği arayışını Ben Google Değilim'de iyice pekiştiriyor. Konuşkan bir şiir Öztek'inki. Söyleyiş, eda, jest üçgenine dikkat kesilen bir şiir. Bir şeyi söylerkenki haklılığımızı, söyleyiş biçimimizle test ettiğimizi ima ediyor. Öztek şiirlerindeki özne, henüz beyanını tamamlamadan, kendini kendi sesini dinlerken yakalayan, buna rağmen konuşmanın imkânlarını arayan bir özne. Söylem bombardımanının altında, insana, sesine sızanlardan şüpheye düşmekten vazgeçmemesini, bu açmazı üstlenmesi gerektiğini hatırlatıyor adeta. Öztek, şiirlerinde gündelik konuşma dili içinden geçtiği gibi, bir futbol spikerinin maç anlatımındaki temposundan mesleki bir teklif mektubundaki yeknesaklığa, çocuk dilinin çokanlamlı çukurlarına kadar, dilin evrildiği birçok alana, kendi sesini sınayarak, ama dayatmayarak yaklaşıyor. Ben Google Değilim, Öztek'in, söylem denizinde kendisiyle de dalga geçtiği, ciddi bir kulaç.

Ateş Akvaryumu, Burak Acar

Photobucket

"Popolo Meydanı'ndaki siyah polis atı
Farkında değildi at olduğunun"

Ateş Akvaryumu 1980 doğumlu Burak Acar'ın ilk kitabı. Günümüz şiirinde 2000'li yıllardan bu yana gözlemlenen değişimin neredeyse tüm evrelerini yansıtan bir kitap Ateş Akvaryumu. Modern hayatın insanın üzerine boca ettiği "sıkıntı"yı bazen ayıklamadan, sayıp dökerek teşhir eden, bazen de insanın el değmemiş saf tepkileriyle gidermenin yollarını arayan bir şair Burak Acar. Şairin kendi söz dağarını kurmaya, kendi sesine, kendi algısına odaklandığı Ateş Akvaryumu, lirikten epiğe, biçimcilikten anlatımcılığa kadar geniş bir şiir sahasına yayılan, ilk kitaba benzemeyen bir ilk kitap...

Design by The Blogger Templates

Design by The Blogger Templates